Romanian Authors

Secțiunea Autori Români: dedicată cinematografiei românești, atât filmelor clasice, cât și producțiilor din mișcarea Noului Val Românesc, cu scopul de a evidenția dinamismul culturii noastre cinematografice. Deși ne bucurăm de filmele străine și de cineaștii celebri, este important să aruncăm o lumină asupra propriilor noștri oameni talentați și producții remarcabile.
Romanian Authors Section: dedicated to Romanian cinema, including both classic films and movies from the Romanian New Wave movement, in order to highlight the dynamism of our cinematic culture. Even though we enjoy foreign films and famous filmmakers, it’s important to shed a light on our own talented people and great productions.
.
Previous
Next

Comoara pierdută - Egregora

Regie/Directed by: Andrei Chiriac
Scenariu/Screenplay: Andrei Chiriac
Producător/Producer: Andrei Chiriac
An/Year: 2023
Țară/Country: România
Gen/Genre: Aventură - Dramă
Distributori Internaționali: Egregora Film
Distribuție/Cast: Daniel Nuță, Maia Morgenstern, Ramona Bădescu, Ștefan Velniciuc, Gelu Nițu, Ioana Abur, Dimitri Bogomaz, Eduard Trică, Flavia Hoida

Castelul Crăiței

Regie/Directed by: Liviu Marghidan
Scenariu/Screenplay: Liviu Marghidan, Alexandru Popa
Imagine/Photography: Mircea Valentin
Montaj/Editing by: Tudor D Popescu
Producător/Producer: Ruxandra Flonta
Durată/Lenght: 1h 22 m
An/Year: 2022
Țară/Country: România
Gen/Genre: Dramă
Distribuție/Cast: Dragoș Olaru, Adela Mărghidan, Radu Mărghidan, Judith State

Boxing with Myself

Regie/Directed by: Andreiana Mihail
Imagine/Photography: Andreiana Mihail, Andu Dumitrescu, Marius Tănăsescu
Montaj/Editing: Dana Bunescu
Producători/Produceres: Andreiana Mihail, Bogdan Mureșanu, Zeno Haiduc, Chainsaw Europe
Durată/Lenght: 1 h si 16 m
An/Year: 2023
Țară/Country: România
Gen/Genre: documentar

Playback

Regie/Directed by: Iulia Rugină
Scenariu/Screenplay: Iulia Rugină
Imagine/Photography: Andrei Oană, Mișu Ionescu
Montaj/Editing: Cătălin Cristuțiu
Producător/Producer: Claudiu Mitcu
Durată/Lenght: 1h și 17m
An/Year: 2023
Țară/Country: România
Gen/Genre: Documentar
Distributori Internaționali/World Sales: Parada Film, în co-producție cu Televiziunea Română

Arsenie.Viața de apoi

Regie/Directed by:Alexandru Solomon
Imagine/Photography: Tudor Platon, Marius Beșu
Montaj/Editing by: Cătălin Cristuțiu, Sophie Reiter Muzica originală: Alin Zăbrăuțeanu
Improvizație handpan și flaut: Andrei Coteț
Sunet priză directă: Mirel Cristea, Marin Cazacu
Montaj sunet: Dragoș Cătărău
Design sunet: Alin Zăbrăuțeanu
Editare dialog și premix: Alexandru Dumitru
Mixaj sunet: Thomas Bresson
Producători: Ada Solomon, Diana Caravia, Adrien Chef, Paul Thiltges
Comoara pierdută - Egregora
Această poveste a început cu mult timp în urmă... Este povestea unei comori pierdute, a unei comori blestemate. În această călătorie îi vei descoperi pe Vlad Țepeș, Iancu de Hunedoara, oamenii puternicului Vatican și înțelepții daci, în locuri extraordinare de pe teritoriul României de azi, într-un film dinamic si captivant, o adevărată vânătoare de comori (treasure hunt).

This story started a long time ago... It is the story of a lost treasure, a cursed treasure. In this journey you will discover Vlad Tepes, Iancu de Hunedoara, the mighty Vatican men and the wise Dacians, in extraordinary places across Romania today, in a dynamic and exciting treasure hunt.
Castelul Crăiței
Doi fraţi care locuiesc în ţări diferite după divorţul părinţilor se reunesc cu ocazia excursiei anuale la munte. Vacanța şi planurile tuturor se modifică radical în momentul în care copiii dispar într-o expediţie clandestină către un refugiu montan, provocând panică.

Two brothers who live in different countries after their parents' divorce reunite for their annual trip to the mountains. Everyone's holiday and plans change dramatically when the children disappear on a clandestine expedition to a mountain retreat, causing panic.
Boxing with Myself
Acest film documentar urmărește viața și opera artistului Ion Grigorescu. Născut în 1945, Ion Grigorescu este unul dintre pionierii artei experimentale din România, dar și din Europa Centrală și de Est. Și deși lucrările sale fac parte din colecțiile MoMa New York, Tate Modern Londra, Centre Pompidou, Paris, Muzeul de Artă Modernă din Varșovia, Erste Collection, Arter, Istanbul, printre multe altele, nu este cunoscut în România decât celor apropiați artei contemporane. Este important ca viața si mai ales opera lui să fie făcute cunoscute unui public mai larg: ideile si temele propuse sunt nemaiîntâlnite în arta vizuală din România iar recunoașterea poate veni chiar prin intermediul acestui documentar, care va avea pe lângă valorile artistice și estetice și una educativă, mai ales că Ion Grigorescu este reperul și referința întregii generații de artiști tineri, reprezentată de Mircea Cantor, Adrian Ghenie, Ciprian Mureșan sau Șerban Savu. Filmul urmăreste marile teme și idei din viața lui Ion Grigorescu, este ca un performance care schimbă rolurile și vocea conducătoare: cea a regizorului cu cea a protagonistului. Artistul urmărit devine la rându-i observator și comentator al regizorului. Nu există nostalgii sau înfrumusețări ale realității, ci se realizează o anamneză purificatoare, atât pentru cei implicați în film, cât și pentru spectatori, care își vor pune întrebări legate de propria moralitate, spiritualitate și istorie personală. “Boxing with Myself” întreabă de fapt în ce măsură poți fi absolut neglorios când vine vorba de propria biografie.

This documentary follows the life and work of artist Ion Grigorescu. Born in 1945, Ion Grigorescu is one of the pioneers of experimental art in Romania and Central and Eastern Europe. And although his works are part of the collections of MoMA New York, Tate Modern London, Centre Pompidou, Paris, Warsaw Museum of Modern Art, Erste Collection, Arter, Istanbul, among many others, he is known in Romania only to those close to contemporary art. It is important that his life and especially his work be made known to a wider public: the ideas and themes proposed are unparalleled in visual art in Romania and recognition can come through this documentary, which will have artistic and aesthetic values as well as an educational one, especially since Ion Grigorescu is the benchmark and reference for the entire generation of young artists, represented by Mircea Cantor, Adrian Ghenie, Ciprian Muresan or Serban Savu. The film follows the great themes and ideas of Ion Grigorescu's life, it is like a performance that changes roles and the leading voice: that of the director with that of the protagonist. The artist being followed becomes in turn an observer and commentator of the director. There is no nostalgia or embellishment of reality, but a purifying anamnesis is performed, both for those involved in the film and for the viewers, who will question their own morality, spirituality and personal history. "Boxing with Myself" actually asks to what extent you can be absolutely unglamorous when it comes to your own biography.
Playback
Un documentar ca un road movie emotional prin muzica României ultimilor 50 de ani Playback e un documentar în care muzica (hiturile românești și internaționale ale anilor ’80) și imaginile de arhivă (descoperite în arhivele Televiziunii Române) joacă un rol foarte important în atragerea unui public cât mai divers – atât cei ce își reamintesc discotecile anilor respectivi, cât și cei ce le descoperă pentru prima oară, în film. Playback e construit în jurul unuia dintre cei mai cunoscuți DJ ai vremurilor acelora, Sorin Lupașcu. E un portret din prezent al unui om a cărui călătorie prin viața și-a căpătat propriul soundtrack. Prin materiale de arhivă și imagini din prezent, Playback recreează o cronologie selective a întâmplărilor musicale care au schimbat fața unei societăți, din România comunistă a anilor ’80 până la democrația din prezent.

A documentary like an emotional road movie through Romanian music of the last 50 years Playback is a documentary in which music (Romanian and international hits of the 80s) and archive footage (discovered in the archives of the Romanian Television) play a very important role in attracting a diverse audience - both those who remember the discos of those years and those who discover them for the first time in the film. Playback is built around one of the most famous DJs of those times, Sorin Lupascu. It's a present day portrait of a man whose journey through life has acquired its own soundtrack. Through archive material and images from the present, Playback recreates a selective chronology of the musical events that changed the face of a society, from the communist Romania of the 1980s to the democracy of today.
Arsenie.Viața de apoi
Acest road movie ne poartă pe urmele lui Arsenie Boca, într-un pelerinaj pus în scenă. Pelerinii și regizorul refac presupusele miracole atribuite părintelui, le dezbat și se confesează. Povestit prin ochii credincioșilor, observați de un regizor sceptic, filmul surprinde cum se reflectă societatea românească în imaginea acestui om care urmează să fie canonizat.

This road movie takes us on the trail of Arsenie Boca, in a staged pilgrimage. Pilgrims and the director reenact the alleged miracles attributed to the priest, discuss them, and confess. Told through the eyes of the faithful, observed by a skeptical director, the film captures how Romanian society is reflected in the image of this man who is to be canonized.
Previous
Next