Panorama

Secțiunea Panorama cuprinde filme premiate sau nominalizate la cele mai importante festivaluri de film din întreaga lume, create de autori cunoscuți, dar cu mare potențial de a atrage publicul, prezentate pentru prima dată în București. Cinematografia mondială evoluează de la an la an, iar este important să ținem pasul cu cele mai bune filme din întreaga lume.
The Panorama section consists of films awarded or nominated at the most important film festivals around the world, made by well-known authors, but with great potential to appeal to the public, screened for the first time in Bucharest. The world cinema is evolving year after year and it’s important to keep up with the best films around the globe.
Boemo este un lungmetraj despre viața și cariera compozitorului ceh Josef Mysliveček, unul dintre cei mai apreciați și prolifici compozitori de operă din Italia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, mentorul și prietenul lui Wolfgang Amadeus Mozart.

"Il Boemo" is a feature film about the life and career of the Czech composer Josef Mysliveček, one of the most esteemed and prolific opera composers in Italy during the second half of the 18th century. He was also a mentor and friend to Wolfgang Amadeus Mozart.
TRAILER
Ștefan, un muncitor român în construcții care locuiește la Bruxelles, este pe punctul de a se întoarce acasă. El pregătește o oală mare de supă cu resturile din frigider drept cadou de adio pentru prieteni. Pe când se pregătește să plece, întâlnește o tânără belgiano-chineză care lucrează într-un mic restaurant. Atenția ei pentru aproape invizibilul Ștefan îl oprește pe acesta din drum.

Stefan, a Romanian construction worker living in Brussels, is on the verge of returning home. He prepares a large pot of soup with the leftovers from his fridge as a farewell gift for his friends. As he gets ready to leave, he encounters a young Belgian-Chinese woman working in a small restaurant. Her attention to the almost invisible Stefan stops him in his tracks.
TRAILER
Itinerariul unei convenții Junior Stargazer/Space Cadet (organizată pentru a aduce împreună elevi și părinți din întreaga țară) este perturbat în mod spectaculos de evenimente care vor schimba lumea pentru totdeauna. Asteroid City este o poveste plină de speranță despre eroi neașteptați care ies dintr-un loc improbabil, dovedind că și în fața evenimentelor care schimbă lumea, spiritul camaraderiei și puterea cunoașterii pot învinge provocări de neimaginat. Este o poveste despre speranță, rezistență și minunile universului, care captează atenția atât a tinerilor, cât și a celor mai în vârstă.

The itinerary of a Junior Stargazer/Space Cadet convention (organized to bring together students and parents from across the country) is spectacularly disrupted by events that will change the world forever. "Asteroid City" is a hopeful story about unexpected heroes emerging from an unlikely place, proving that even in the face of world-altering events, the spirit of camaraderie and the power of knowledge can overcome unimaginable challenges. It is a tale of hope, resilience, and the wonders of the universe, captivating the attention of both the young and the young at heart.
TRAILER
În răcorosul iernatic Yanji, un oraș aflat la granița de nord a Chinei, tânărul urbanist Haofeng, venit în vizită din Shanghai, se simte pierdut și în derivă. Din întâmplare participă la un tur condus de Nana, un fermecător ghid care îl fascinează de îndată. Ea (Nana) îl prezintă lui Xiao, un agreabil dar frustrat muncitor al unui restaurant. Cei trei se împrietenesc repede în timpul unei beții de weekend. Confruntându-se cu propriile drame individuale, dorințele lor înghețate se topesc ușor pe măsură ce ei caută să se elibereze dintr-o lume încremenită....

In the chilly winter of Yanji, a city located on the northern border of China, young urban planner Haofeng, visiting from Shanghai, feels lost and adrift. By chance, he joins a tour led by Nana, a charming guide who captivates him instantly. She introduces him to Xiao, a pleasant but frustrated restaurant worker. The three quickly become friends during a weekend of drinking. Confronting their individual dramas, their frozen desires slowly thaw as they seek to break free from a stagnant world...
TRAILER
Acțiunea filmului se desfășoară în Italia secolului al XVII-lea, în perioada în care artistul Michelangelo Merisi, cunoscut sub numele de Caravaggio, era faimos atât pentru genialitatea sa, cât și pentru caracterul său subversiv. Este un om chinuit cu un suflet zguduit de conflicte interioare, care l-au consacrat de-a lungul timpului ca pe un artist blestemat. După ce a fost condamnat la moarte pentru o crimă comisă în timpul unei încăierări, pictorul se refugiază într-o existență clandestină. Caravaggio simte tot mai mult umbra terifiantă a decapitării care îl așteaptă, iar asta se reflectă în lucrările sale, în care apar tot mai des subiecte condamnate și o prezență masivă a capetelor tăiate.

The action of the film takes place in 17th-century Italy, during the period when the artist Michelangelo Merisi, known as Caravaggio, was famous for both his genius and his subversive character. He is a tormented man with a soul shaken by inner conflicts, which have marked him over time as a cursed artist. After being sentenced to death for a crime committed during a brawl, the painter goes into hiding, leading a clandestine existence. Caravaggio increasingly feels the terrifying shadow of the impending execution, and this is reflected in his works, where condemned subjects and a prominent presence of severed heads become more frequent themes.
TRAILER
Inspirat liber din novela lui Henry James din 1903, Bestia în junglă, o prezinta pe Gabrielle, o tânără pentru care emoțiile au devenit o amenințare și decide să-și purifice ADN-ul într-o mașinărie care o va scufunda în viețile ei anterioare și o va scăpa de orice sentimente puternice. Aceasta îl întâlnește pe Louis și simte o legătură puternică, de parcă l-ar fi cunoscut de veci.

Loosely inspired by Henry James' 1903 novel, "The Beast in the Jungle" introduces Gabrielle, a young woman for whom emotions have become a threat. She decides to purify her DNA in a machine that will immerse her in her past lives and rid her of any strong feelings. Along the way, she encounters Louis and feels a powerful connection, as if she has known him for eternity.
TRAILER
O tânără mamă aleargă pe o pajiște de munte alături de copii. O fată își îngrijește cu tandrețe bunica, în timp ce alta exersează cu pasiune rolul unei profesoare, folosind tonul potrivit de voce, cu păpușile aliniate în fața ei ca niște eleve dornice să învețe. În El Eco, un sat izolat din nordul Mexicului, viața este alcătuită din lucrurile cele mai elementare. A fi copil aici este o experiență intensă încă din prima zi, una care implică natura, animalele și oamenii, dar și dragostea, suferința și inevitabila moarte.

A young mother runs through a mountain meadow alongside her children. A girl tenderly cares for her grandmother, while another passionately practices the role of a teacher, using the right tone of voice, with dolls lined up in front of her as eager students. In El Eco, an isolated village in northern Mexico, life is made up of the most fundamental things. Being a child here is an intense experience from day one, one that involves nature, animals, and people, but also love, suffering, and the inevitable death.
TRAILER
Previous
Next