History and cinema

Secțiunea „Istorie și Cinema” la BIFF este la a treia ediție în 2023 după succesul de acum 2 ani când am lansat-o pentru a celebra Centenarul Regelui Mihai 1921- 2021. Istoria bine înțeleasă în prezent reflectă viitorul”, a declarat Dan Draghicescu. Filmele istorice sunt buni ambasadori culturali internaționali dar și la nivel național și trezesc un interes pentru tinerele generații prin proiecțiile din festivalele de film. BIFF este singurul festival de film internațional din București care se bucură de secțiunea de film istoric.
The 'History and Cinema' section at BIFF is in its third edition in 2023 after the success two years ago, when we launched it to celebrate the Centennial of King Michael 1921-2021. History well understood in the present reflects the future," stated Dan Draghicescu. Historical films serve as excellent international cultural ambassadors, as well as at the national level, sparking interest among the younger generations through screenings at film festivals. BIFF is the only international film festival in Bucharest that enjoys a dedicated historical film section.
Previous
Next

Ultima transhumanță

Acum 10.000 de ani, în Orientul apropiat, omul a domesticit primele oi. Și a plecat cu ele la drum. Așa îi spun ciobanii transhumanţei. Drumul lor măsoară timpul și spațiul cu instrumente pe care noi le-am uitat. Oameni și turme pendulează între câmp și munte punând în mișcare un mecanism care ticăie de mii de ani și care e gata să stea. Ceasul transhumanței se oprește cu fiecare familie de ciobani care alege să nu mai meargă la drum. Dar, continuă să bată cu încăpăţânarea celor care incă mai dorm printre oi sub cerul liber. Cei care încă trăiesc sub stele și care sunt din ce în ce mai puțini. Filmul „Ultima transhumanță” este povestea lor.

The Last Transhumance

Ten thousand years ago, in the Near East, humans domesticated the first sheep. And they set out on a journey with them. These are the tales of the transhumance shepherds. Their path measures time and space with tools that we have forgotten. People and herds sway between fields and mountains, setting in motion a mechanism that has been ticking for thousands of years and is ready to stop. The clock of transhumance halts with each shepherd family that chooses not to hit the road anymore. Yet, it continues to beat with the determination of those who still sleep among the sheep under the open sky. Those who still live under the stars, and who are becoming fewer and fewer. The film 'The Last Transhumance' is their story.
La începutul verii anului 1940, Ungaria și România au fost la un pas de a începe un război pentru suveranitatea Transilvaniei. Temându-se de consecințele unui asemenea conflict care ar fi îngreunat planurile sale vis-a -vis de Rusia, Hitler a impus o soluționare ambelor țări numită „The Second Vienna Award”, obligând România să cedeze 43.942 de kilometri pătrați Ungariei Hortiste. Această hotărâre va schimba pentru totdeauna viața multor comunități din România.
In the early summer of 1940, Hungary and Romania came dangerously close to starting a war over the sovereignty of Transylvania. Fearing the consequences of such a conflict that would complicate his plans regarding Russia, Hitler imposed a solution on both countries called "The Second Vienna Award," forcing Romania to cede 43,942 square kilometers to Hungary. This decision would forever change the lives of many communities in Romania.
Invazia brutală și continuă a Rusiei în Ucraina este departe de a fi prima catastrofă din istoria acestei țări. În primăvara anului 1986, Ludmila Ignatenko avea 22 de ani, era foarte îndrăgostită, însărcinată în cinci luni și proaspăt căsătorită cu Vasilij, unul dintre pompierii orașului Pripyat, construit în apropierea centralei nucleare de la Cernobîl din Ucraina, SSSR. Vocea Ludmilei este povestea Ludmilei, de la prima întâlnire cu Vasilij în adolescență și până la încercarea ei de a trăi o viață cu durerea trecutului, încă foarte prezentă până în ziua de azi. De asemenea, este vorba despre efectele catastrofale ale accidentelor nucleare, indiferent de locul în care acestea se produc. În 2019, ea a devenit un model (împotriva voinței sale) al succesului global al serialului HBO Cernobîl regizat de Johan Renck. Vocea Ludmilei este propria ei poveste.
The brutal and ongoing invasion of Russia in Ukraine is far from the first catastrophe in this country's history. In the spring of 1986, Ludmila Ignatenko was 22 years old, deeply in love, five months pregnant, and newly married to Vasilij, one of the firefighters in the city of Pripyat, built near the Chernobyl nuclear power plant in Ukraine, USSR. Ludmila's voice is the story of Ludmila, from her first encounter with Vasilij in her teenage years to her attempt to live a life with the pain of the past, still very much present today. It's also about the catastrophic effects of nuclear accidents, regardless of where they occur. In 2019, she became an (against her will) model of the global success of the HBO series "Chernobyl," directed by Johan Renck. Ludmila's voice is her own story.
La începutul verii anului 1940, Ungaria și România au fost la un pas de a începe un război pentru suveranitatea Transilvaniei. Temându-se de consecințele unui asemenea conflict care ar fi îngreunat planurile sale vis-a -vis de Rusia, Hitler a impus o soluționare ambelor țări numită „The Second Vienna Award”, obligând România să cedeze 43.942 de kilometri pătrați Ungariei Hortiste. Această hotărâre va schimba pentru totdeauna viața multor comunități din România.
In the early summer of 1940, Hungary and Romania came dangerously close to starting a war over the sovereignty of Transylvania. Fearing the consequences of such a conflict that would complicate his plans regarding Russia, Hitler imposed a solution on both countries called "The Second Vienna Award," forcing Romania to cede 43,942 square kilometers to Hungary. This decision would forever change the lives of many communities in Romania.