BIFF Regulations / Regulament

The XVIIIth Edition of the Bucharest International Film Festival
(30th of September - 9th of October 2022)

Rules
1.Type of festival:
BIFF is a competition festival dedicated to feature length films, organized by the Charta Founda- tion, a non-profit association.
The goal of the festival is to attract and ensure a young audience, promote independent films at an international level, and encourage the production and distribution of Romanian films. The festi- val wishes to create a platform for international cinematography specialists.

2. Time of the event
The festival will be happening in Bucharest between the 30th of September and 9th of October ,2022.

3. Festival sections

 • 1. Official Competition
 • 2. Panorama
 • 3. Retrospective
 • 4. Focus Italia
 • 5. Romanian Authors
 • 6. Historical Section “100 years since the coronation of Queen Mary”
 • 7. Homage Ukraine
 • 8. BIFF Talk: workshops, masterclasses, debates, Q&A, etc.

  4. Screening Schedule
  The schedule will be revealed a week before the beginning of the Festival.

  5. Rules for entering the competition

 • The deadline is 30th of June 2022
 • There is no entry fee for entering the festival’s competition
 • The producer, director or distributor who enters the project/s into the competition need to send
  them here: contact@biff.com.ro
 • Vimeo or other types of links must be submitted here: contact@biff.com.ro
 • All of the costs regarding the projects which are sent for the selections will be covered by the par- ticipants. The DVD’s of the selected films will not be returned.

  6. Selections and results announcement

 • The film selection it is final and firm.
 • The team who is in charge of the selection will watch all of the films and will announce the results online.
 • In order to participate in the competition, the films need to premiere in Romania. They also need to be the first or second film made by the director (participant), except for the Romanian and focus Italia productions.

  7. Films Format

 • All films must be in DCP or 35 mm format; Blu-ray is accepted
 • All films, including the Romanian films, must have English subtitles.

  8. Details about sending and returning films

 • Sending all of the required materials is the responsibility of the participants. If the projects are not sent in time and are late, the festival reserves the rights to cancel the project’s screening.
 • The festival will return the films until the 30th of October or at the time they are requested by an- other event or by the distributor.

  9. Prizes

 • The Big Prize: 15.000 lei
 • Directing Prize: 10.000 lei
 • Screenplay Prize: 10.000 lei
 • Cinematography Prize: 10.000 lei
 • Audience Prize: 2.500 lei
 • Critics Prize 10.000 lei
 • Debut Prize: 3.500 lei


  10. Judges

 • The Main Jury (5 members)
 • Critics Jury (3 members)
 • The members of the jury are obligated to watch all of the films together
 • Foreign guests will be provided accommodation by the organizers of the Festival
 • Screenings outside the Festival’s schedule or on different platforms are not allowed

  Useful information:
  Fundatia CHARTA, Festivalul Internaţional de Film Bucureşti
  Str. Rabat, nr. 13A, Sector 1, 011835 Bucureşti – Romania
  Tel/Fax: 004021 2308888 email: contact@biff.com.ro ; https://www.biff.com.ro/

  The applicants must acknowledge that BIFF is a competitive festival. The applicants must assure that the information they provide is valid.

A XVIII-a Ediţie a Festivalului Internaţional de Film Bucureşti
(30 septembrie -9 octombrie 2022)

Regulament
1.Tipul festivalului:
BIFF este un festival de competiţie dedicat filmelor de lung-metraj, organizat de Fundaţia Charta, societate non-profit.
Obiectivele festivalului sunt atragerea şi fidelizarea unui public tânăr, promovarea filmului independent la nivel internațional, încurajând producţia şi distribuţia filmului românesc. Festivalul îşi doreşte să creeze o platformă pentru specialiştii din domeniul cinematografiei internaţionale.

2. Perioada de desfăşurare a evenimentului

Festivalul se va desfăşura la Bucureşti în perioada 30 septembrie -9 octombrie 2022.

3. Secţiunile festivalului

 • Competiția oficială
 • Panorama
 • Retrospective
 • Focus Italia
 • Autori români
 • Sectiunea istorică “100 de ani de la încoronarea Reginei Maria”
 • Omagiu Ucraina
 • BIFF Talk: “workshop-uri”, “master-class-uri”, dezbateri, întâlniri cu publicul, etc.

4. Programul proiecţiile
Programul va fi afișat cu o saptamana înaintea desfășurării festivalului.

5. Reguli de înscriere în competiţie

 • Nu există taxă de înscriere în competiţia festivalului.
 • Producătorul, regizorul sau distribuitorul care doreşte să își înscrie filmul sau filmele trebuie să se înscrie la contact@biff.com.ro
 • Data limită de primire a materialelor pentru selecţie este 30 iunie 2022.
 • Link-urile de transfer (vimeo sau altele) trebuie trimise la adresa de e-mail: contact@biff.com.ro
 • Toate costurile legate de materialele trimise pentru selecţie vor fi suportate de către aplicanţi. DVD-urile filmelor ne selectate nu vor fi returnate.

6. Selecţia şi anunţarea rezultatelor

 • Selecţia filmelor este finală şi fermă.
 • Selecţionerul festivalului va vedea toate filmele şi va anunţa rezultatele online.
 • Pentru a putea participa în competiţia festivalului, filmele trebuie să fie prezentate în premieră România şi să fie primul sau al doilea film al regizorului, cu excepţia producţiilor româneşti si “Focus Italia”.

7. Formatul filmelor

 • Toate filmele trebuie să fie în format DCP ; se acceptă blu-ray
 • Toate filmele, inclusiv cele româneşti, trebuie să fie subtitrate în limba engleză.

8. Detalii despre trimiterea şi returnarea filmelor

 • Data limită a primirii filmelor este 30 iunie 2022.
 • Expedierea tuturor materialelor este responsabilitatea celor care înscriu filmele în competiţie
 • Dacă filmele nu ajung în timp util, întârzierea datorându-se distribuitorului, festivalul îşi rezervă dreptul de a anula proiecţia.
 • Festivalul se angajează să returneze filmele până la 30 Octombrie 2022 sau la data la care sunt cerute de către un alt eveniment sau de către distribuitor.

9. Premii

 • Marele premiu: 15.000 lei
 • Directing Prize: 10.000 lei
 • Screenplay Prize: 10.000 lei
 • Cinematography Prize: 10.000 lei
 • Audience Prize: 2.500 lei
 • Critics Prize 10.000 lei
 • Premiul pentru debut: 3.500 lei


10. Juriile

 • Marele Juriu (5 membri)
 • Juriul Criticii (3 membri)
 • Membri juriilor sunt obligati să vizioneze toate filmele împreună.
 • Nu se permit vizionări în afara orelor stabilite de organizatori sau vizionări pe alt suport decât cel în care este prezentat filmul.

Informaţii utile :
Fundatia CHARTA, Festivalul Internaţional de Film Bucureşti
Str. Rabat, nr. 13A, Sector 1, 011835 Bucureşti – Romania
email: contact@biff.com.ro ; https://www.biff.com.ro/

Aplicanţii trebuie să ia la cunoștință că BIFF este un festival competitiv. Aplicanţii trebuie să se asigure că informaţiile furnizate organizatorilor sunt valide.